"Kültür mirası" ile Etiketlenen Konular

Mimari, etnograf, arkeolojik, tarihi ve görsel değerleri ile Güneydoğunun şiirsel kentlerinden biridir. Mardin'de, farklı dini inanışlar paralelinde, sanatsal açıdan da tarihi değeri olan camiler, türbeler, kiliseler, manastır ve benzeri dini eserler barındırmaktadır. Mardin, Subari, Sümer, Akad, Babil, Mitaniler, Asur, Pers, Bizans, Araplar, Selçuklu, Artuklu, Osmanlı Dönemi'ne ilişkin bir çok yapıyı bünyesinde barındırır. İklim olarak Akdeniz iklimi ile karasal iklimin ortak özelliklerine sahiptir. Yazları çok sıcak ve kurak, kışları ise yağışlı ve soğuktur. Mardin...
Batman köy iken 1937 yılında bucak olmuştur. Adını 1950 yılında Batman Çayın dan dolayı Batman olmuştur. 1957 yılında Siirt iline bağlı ilçe olan Batman, 1990 yılında il olmuştur.Dicle'nin aktığı topraklarda zengin tarihi geçmişi koruyan Batman ve antik kenti Hasankeyf bini aşkın mağaralarıyla, tarihsel anıtlarıyla Batman tarih cennetidir. Güneydoğu Anadolu Bölgesinde bulunan Batman ilinin, kuzey ve kuzey doğusu yüksek, sarp ve dağlık olup güneyi ise dağlık ve engebelidir. Dicle nehri batıdan doğuya...
Yaz sıcakların kurtulmak amacıyla gelişen düz damlı evleri ile tipik yöre mimarisinin günümüzde de yaşatıldığı Diyarbakır, uzun surları, Malabadi Köprüsüyle görülmesi gereken İlerimizden biridir. Diyarbakır tarihinin Çay önü kazıları da yapılan araştırmalar sonucunda uygarlık geçmişinin M.Ö.7500 yıllarına kadar uzandığı belirlenmiştir. Diyarbakır ve çevresinde Hurriler, Mitanniler, Hititler, Asurlar, Medler, Persler, Büyük İskender, Romalılar, Bizanslılar, Araplar, Selçuklular ve Osmanlılar hüküm sürmüştür,Diyarbakır ilinde sert ve kurak bir yayla iklimi hakimdir. Diyarbakır Surları 5.5 km uzunluğunda...
Bingöl ve çevresi Urartu, Asur, Pers, Roma, Arap, Selçuklu, Saltuk, Ak koyunlu, Safevi ve Osmanlı dönemlerini yaşamıştır. 1936 yılında "Çapakçur" adı ile il olmuş ve adı sonradan "Bingöl" olarak değiştirilmiştir,Kaleleri, kayak merkezleri ve tarihiyle Bingöl Turizmi canlıdır ve her yıl binlerce ziyaretçi bingölü ziyaret eder. Bingöl iklimi ;yazları sıcak ve kuraktır, kışları soğuk ve kar yağışlıdır. Hazar-şah Köyü Aksakal Mecrası mevkininde bulunan ,Yüzen Ada çok ilginç olduğu, kadar çok da güzel bir...
Tunceli'nin, Çemişgezek ilçesinin güneyinde yer alan Keban Baraj Gölü altında kalan Pulur Höyüğünde yapılan kazılarda elde edilen bulgular, yöreye Kalkolitik Çağda yerleşildiğini göstermektedir. Pulur da bulunan Höyükte yapılan kazılarda kale görünümünde evlere, ocaklara, dibeklere, çeşitli öğütme araçlarına, çeşitli hayvan resimlerine, tunçtan yapılmış iğne ve kazma gibi çeşitli madeni eşyalara rastlanmıştır. Tunceli İlinin genel iklimi, yazları sıcak ve kurak, kışları yağışlı ve soğuktur. Yağışlar genellikle sonbahar ve ilkbahar aylarında yağmur, kış aylarında...
Erzincan Doğu Anadolu Bölgesinde Fırat'ın yukarı kısmında yer alır, Anadolu'nun en eski kültür merkezlerinden birisidir. Tarihi ipek yolu güzergahında yer alan kent Hitit, Urartu, Med, Pers, Hellen, Roma egemenliğinde kalmış, Malazgirt Zaferinden sonra Türk ve Osmanlı hakimiyetine geçmiştir. Erzincan kültürel zenginliği kadar doğal güzellikleri, coğrafyası, mutfağı ve tarihiyle turizm cennetidir. Tarihi İpek Yolu üzerinde yer alan Erzincan, yüzyıllar boyu canlı bir tarihi ve kültürel yaşam sürmüştür. Tunç çağından beri bir yerleşim...
Doğu Anadoluyu Karadeniz'e bağlayan Erzurum ,Trabzon.Tarihi İpek Yolu üzerindedir. Marco Polo ve Türk seyyah Evliya Çelebi bu yoldan geçmişlerdir. Bayburt Kalesi Kent merkezinin kuzeyinde yer alır .prens ve krallıkların savaşımlarında önemli rol alan kalenin, Roma, Bizans, Arap ve Komnenos egemenliklerine geçmiştir, pek çok kez onarılarak günümüze kadar gelmiştir. Şehir, Azziler tarafından kurulmuştur. Bayburt, Med, Pers, Roma, Bizans, Emevi, Saltuklu, Danışmend, Selçuklu, Ak koyunlu, Safevi ve Osmanlıların egemenliğinde kalmıştır. Cumhuriyetin ilanından sonra Erzurum'a,...
Trabzon Kafkasların ve İran transit yolunun başlangıcında yer alır. Karadenize kıyısı olan diğer ülkelerin limanlarıyla bağlantısı bulunmaktadır. Tarihi ve doğa güzellikleri ile dört mevsim gezip görülebilecek bir turizm merkezidir. 1461 'de Fatih Sultan Mehmet tarafından alınan kentte Yavuz Sultan Selim Şehzadelik yapmış Kanuni Sultan Süleyman bu kentte doğmuştur. Yaylaya Maçka Yolu üzerindeki yaylaların bir kısmına ticari araçlarla yolcu taşımacılığı yapılmaktadır. Çakırgöl yaylasına arazi tipi araçlarla gidilmelidir.Şehir merkezi denizden tepelere kadar uzanmaktadır. Trabzon resimleri
Türkiye sınırlarının alt kısmında yer alan Şırnak, Güneydoğu Anadolu bölgesinde Suriye ve Irak sınırlarındadır. Cudi Dağı antik kent ve Mağrası görülmeye değer yerlerdendir. Osmanlı döneminde köy olan Şırnak, 1927 yılında Siirt'e bağlı ilçe, 1990 yılında ise il olmuştur. Şırnak da kavimlere ait tarihi kalıntılar vardır.Söylentilere göre ilçe içerisinde, Kavallı, Buğdaylı köyleri ile Yankale Mezrasında bulunan tepelerin insan gücü ile yığma bir şekilde yapılmıştır. Tepeler incelendiğinde bu rivayetin doğruluğu anlaşılmaktadır. Bu tepeler Asurlular döneminde...
Siirt İklimi, her türlü sebze ve meyvenin yetişmesine imkan veren bereketli toprakları, el işçiliği battaniye ve kilimleri, şifa kaynağı Pervari Balı, iri taneli fıstığı, kendine has lezzeti olan Narı, doğal güzellikleri, tarihi eserleri, bağrında barındıran evliyaları ile görülmeye değer bir yerdir. Hititler Döneminde önemli yerleşim yeri olmuştur. Daha sonra Frig, Lidya, Asur, Roma, Bizans, Selçuklu, Danişment, ilhanlı, Eretna ve Osmanlı hakimiyetlerini yaşamıştır. Siirt'te karasal iklim görülmekte dir ve dört mevsim en belirgin...
Anadolu Bölgesinde yer alan Bitlisin güneyinde Siirt, batısında Muş, kuzeyde Ağrı illeri ve doğusunda Van gölü vardır. Bitlis, Kaleleri ve Türk İslam eserleriyle önemli bir ildir. Bitlis ismini Makedonya Kralı Büyük İsken derin kaleyi yaptırttığı komutan dan ismini almaktadır. Urartular, Asurlar, Medler, Persler, Roma ve Bizans Dönemleri'ne ait izlere rastlanılmaktadır. Türklerin Anadolu akınları sırasında önemi bir uğrak yeri haline gelen Bitlis,Türklerin Anadolu'ya açılmasında çok önemli bir rol üstlenmiştir.1514 yılında Osmanlıların eline geçmiştir....
Doğu Anadolu da doğal, tarihi ve kültürel değerler bakımından büyük bir turizm kentine sahip olan Muş ,Çar Deresi ve Korni Deresi arasındaki ovaya kurulmuştur. köklü kültür tarihi, ilin turizm kaynağıdır. Yöreye egemen olan bazı Türkmen boylarının izleri de görülmektedir. Varto çevresinde Karakoyunlular ve Akkoyunluların gömüt taşlarına rastlanmıştır. Osmanlı döneminde Muş, yarı özerk beylerin yönetiminde, aşiretlerin egemen olduğu bir bölgedir. Cumhuriyet döneminde 1955 yılında demir yolu bağlantısının Muş iline ulaşmasıyla il gelişmeye başlamıştır. Muş,...
Sayfa başına git