Modadekorum.com

Şehir Mimarileri

Mimari, etnograf, arkeolojik, tarihi ve görsel değerleri ile Güneydoğunun şiirsel kentlerinden biridir. Mardin'de, farklı dini inanışlar paralelinde, sanatsal açıdan da...
Batman köy iken 1937 yılında bucak olmuştur. Adını 1950 yılında Batman Çayın dan dolayı Batman olmuştur. 1957 yılında Siirt iline...
Yaz sıcakların kurtulmak amacıyla gelişen düz damlı evleri ile tipik yöre mimarisinin günümüzde de yaşatıldığı Diyarbakır, uzun surları, Malabadi Köprüsüyle...
Bingöl ve çevresi Urartu, Asur, Pers, Roma, Arap, Selçuklu, Saltuk, Ak koyunlu, Safevi ve Osmanlı dönemlerini yaşamıştır. 1936 yılında "Çapakçur"...
Tunceli'nin, Çemişgezek ilçesinin güneyinde yer alan Keban Baraj Gölü altında kalan Pulur Höyüğünde yapılan kazılarda elde edilen bulgular, yöreye Kalkolitik...
Erzincan Doğu Anadolu Bölgesinde Fırat'ın yukarı kısmında yer alır, Anadolu'nun en eski kültür merkezlerinden birisidir. Tarihi ipek yolu güzergahında yer...
Doğu Anadoluyu Karadeniz'e bağlayan Erzurum ,Trabzon.Tarihi İpek Yolu üzerindedir. Marco Polo ve Türk seyyah Evliya Çelebi bu yoldan geçmişlerdir. Bayburt Kalesi...
Trabzon Kafkasların ve İran transit yolunun başlangıcında yer alır. Karadenize kıyısı olan diğer ülkelerin limanlarıyla bağlantısı bulunmaktadır. Tarihi ve doğa...
Türkiye sınırlarının alt kısmında yer alan Şırnak, Güneydoğu Anadolu bölgesinde Suriye ve Irak sınırlarındadır. Cudi Dağı antik kent ve Mağrası...
Siirt İklimi, her türlü sebze ve meyvenin yetişmesine imkan veren bereketli toprakları, el işçiliği battaniye ve kilimleri, şifa kaynağı Pervari...
Anadolu Bölgesinde yer alan Bitlisin güneyinde Siirt, batısında Muş, kuzeyde Ağrı illeri ve doğusunda Van gölü vardır. Bitlis, Kaleleri ve...
Doğu Anadolu da doğal, tarihi ve kültürel değerler bakımından büyük bir turizm kentine sahip olan Muş ,Çar Deresi ve Korni...