Modadekorum.com

Şehir Mimarileri

Kırklareli'nin bilinen ilk sakinleri Trakyalılar'dır. Persler,Büyük İskender ,Romalıların hakimiyetine girer daha sonra romanın bölünmesiyle Bizans'ın payına düşen Kırklareli, bu dönemde...
Tekirdağ dağlar hariç genelde düzlüktür. Kuzeyde ilin en önemli akarsuyu olan Ergene nehri bulunur. Ergene yarattığı alüvyonlu ovaların verimliliğiyle il nüfusunun...
Yalova her mevsim turizm faaliyetinin olduğu bölgelerimizden birisidir. termal turizmi, kıyı turizmi, av turizmi, spor amaçlı doğa turizmi gibi bir...
Kocaeli İlk çağlardan itibaren yerleşim yeri olarak kullanılmıştır ,1924 yılında vilayet olmuştur. Kara yolu, demir yolu, deniz ve hava yolu...
Sakarya Karadeniz sahili boyunca uzanan geniş plajları başta olmak üzere gölleri, zengin orman ve yaylaları, vadi ve kanyonları, sıcak su...
Bilecik Antik Çağdaki tarih kaynaklarında Bilecik’i de içine alan Bitinya bölgesinin genel tarihi içinde gösterilir. Bitinya bölgesinin bilinen tarihi Trakya...
Balıkesir ve çevresinin tarih öncesi Frig, Lidya, Pers, Makedonya, Bergama Krallığı, Roma ve Bizans hakimiyetinde yaşamıştır.1071 Malazgirt Savaşından sonra Selçuklu...
Aydın tarihi : Traklar ,Spartalılar, Hititler, Frigler, İyonlar, Lidyalılar, Persler ve Romalılar zaman zaman yörede hakimiyetlerini kurarak kendi kültürlerini bölgeye...
Denizli, Hierapolis ve Laodikeia, Tripolis, gibi antik kentleri, kaplıcaları ve dünyada eşi benzeri olmayan travertenlere sahiptir. Pamukkale görülmesi gerekenturizim merkezlerinden...
Bölge, Frig, Roma, Bergama Krallığı ve Bizans dönemlerini yaşamıştır. Daha sonra Selçuklular, Hamitoğulları ve Osmanlılar bölgede hakim olmuşlardır.Burdur İlk insanların...
Uşak Yerleşimin, Eski Tunç Çağına uzandığı ve Frigya, Lidya, Pers, Roma, Doğu Roma, Selçuklu, Bizans ve Osmanlı egemenliğinde hüküm sürmüştür....
Isparta Luvi ve Arzava topluluklarının yerleşim alanıydı. Hititler de zamanında bölgeyi ele geçirmek istemişler, ancak yüzyıllar boyu uğraşmalarına karşılık Arzava...