Modadekorum.com

Şehir Mimarileri

Ankara, Orta Anadolu'nun merkezinde yer alır.Tarih boyunca Selçuklular ve Osmanlılar devrinde, Ankara keçilerinin tüylerinden yapılan kumaşlarının satılmasıyla kervansarayların güzergahı haline...
Çanakkale savaşlarının ve en kanlı muharebelerinin yaşandığı İlimizdir ,çok sayıda şehitliğin, anıt ve mezarlıkların bulunduğu Gelibolu Yarımadası Tarihi Milli Parkı,...
İzmir, çağdaş, gelişmiş, aynı zamanda işlek bir ticaret merkezidir.İzmir'in denizi, plajları ve termal merkezleri Çeşme Yarımadasıyla Turizm merkezlerimizden birisidir. Antik...
Bir çok uygarlığın başkenti olan İstanbul ,Bizans İmparatorluğu ve kıt'alara hükmederek Osmanlı İmparatorluğuna başkentlik yapmıştır, İstanbul'daki çeşitlilik ziyaretçilerin beklentilerini fazlasıyla...
Antalya Akdeniz'in en güzel ve temiz kıyılarına sahiptir.Antalya kıyı boyunca, antik kentler, antik limanlar, anıt mezarlar,koylar, kumsallar, yemyeşil ormanlar ve...
Muğla bölgesine hakim olan Karialılar dan sonra gelen kolonistlerin egemenliğine geçtiği görülmekte dir. Pers, Makedonya egemenliğine giren bölge Büyük İskender...
Mersin de yapılan arkeolojik çalışmalar da Neolitik ve Kalkolitik dönemlerden buyana bölgede yerleşimlerinin olduğu görülmektedir. Yumuktepe 1993 yılında başlayan kazı...
Adana da yapılan Arkeolojik çalışmalar da Çukurova Bölgesin de, Tarih boyunca kültürlü medeniyetlerin yaşadığı görülmekte dir.Çukurova nın tarihi Kitvanza Krallığı...
Tarih boyunca Bölgesin de birçok medeniyetin izlerini taşıyan Konya, Tarihi eseler açısından önemli illerimizden birisidir. Konya ve çevresinde yerleşik düzen Prehistorik...
Spil Dağı ile Gediz Nehri arasında yer alan Manisa, Ege Bölgesinin ulaşım olarak önemli bir yerde bulunmaktadır .Sanayisi gelişmiş bir...
Bursa Tarihi boyunca Müslümanlık, Hristiyanlık ve Musevilik dinlerine beşiklik etmiştir,Hristiyanlık dini için çok önemli olan konsül toplantılarından 8 tanesi ülkemizde...
Edirne 100 yıl Osmanlı İmparatorluğunun başkenti olması nedeniyle buradaki tarihi ve mimari açıdan birçok eser kalmıştır. Edirne, camileri, dini kompleksleri,...